Parada Związku Weteranów

Zdjęcie Parady, która odbyła się w Rynku 26 maja 1904 r. Paradę odbiera następca tronu Fryderyk Wilhelm. Udział w paradzie wzięli kombatanci z wojen w 1866 i 1872 r oraz Regiment Dragonow nr 8 i Batalion Jegrow nr 6, jednostki stacjonujące w Oleśnicy. Parada ta była wydarzeniem, które ściągnęło do Oleśnicy sporo mieszkańców okolic pragnących zobaczyć następcę tronu. Korespondencja pisana czarnym atramentem, kartka wysłana została 3.09.1905 r

Widokówka została wydana w 1904 roku przez wydawcę M.Herden.