Parada Związku Weteranów

Zdjęcie Parady, która odbyła się w Rynku 26 maja 1904 r. Paradę odbiera następca tronu Fryderyk Wilhelm. Korespondencja pisana czarnym atramentem, kartka wysłana została 3.09.1905 r

Widokówka została wydana w 1904 roku przez wydawcę M.Herden.