Sale miejskie

Zdjęcie  sal miejskich które były jednym z ważniejszych ośrodków  kultury w mieście.  Najstarszą częścią był narożny budynek powstały na bazie dawnego zajazdu Elisium  W latach dwudziestych dobudowano wysoki budynek w głębi   zawierający scenę teatralna i salę koncertową oraz część po lewej stronie zdjęcia. Kartka została wysłana 3.08.1939 r korespondencja pisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1939 roku przez wydawcę Photokunstanstalt u. Verlag Oswald Kune & Co..