Budynek mieszkalny

Kartka jest zdjęciem budynku mieszkalnego.   Właściwie nie jestem pewien czy to jest kartka pocztowa,  gdyż nie ma określonego wydawcy a dopisek pod zdjęciem sugeruje, że jest to dom ciotki wysyłajacego wiadomość. Jednak  nie jest pewne czy dopisek ten powstał w czasie pisania korespondencji ponieważ jest on napisany niebieskim atramentem a korespondencja  czarnym.  Różnią się także charaktery pisma. W ogródku przed domem stoi maszt a na  balustradzie werandy widnieje widoczny napis META Niestety nie  jestem w stanie okreslić lokalizacji tego budynku, może uległ zniszczeniu?  Kartka została wysłana 15.11.1942 r

Widokówka została wydana w 1942 roku przez wydawcę nieokreślony.