Inspekcja Regimentu Dragonów 2

Kolejne zdjęcie z inspekcji wykonane prawdopodobnie po jej dokonaniu. Od prawej strony w pierwszym rzędzie stoją Książe Wilhelm, dowodca  jednostki Oberstleuntnant Von Ventzky i Księżniczka Cecylia - tytularny dowódca. Jest to kolejne zdjęcie oleśnickiego fotografaM. Herdena , i przez niego prawdopodobnie sprzedawana gdyż  ne jest określony wydawca. Korespondencja pisana jest czarnym atramentem a kartka zostala wyslana 15.07.1910 r 

Widokówka została wydana w 1910 roku przez wydawcę M.Herden.