Kościół Zbawiciela

Widokówka przedstawia  ołtarz  kościoła, Stanowi on  wyposażenie od 1773 r  i jest ołtarzem ambonowym. Widokówka  z obiegu wysłana z Wrocławia  5.02 1926r Korespondencja została napisana ołówkiem kopiowym. Kartka była prawdopodobnie wydana z inicjatywy i na zamówienie dwóch  oleśnickich firm handlowych  Carla Federa i Bruno Althausa i Carla Mullera o czym świadczy napis na rewersie

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę Raphael Tuck & Son.