Zamek

Zdjęcie Zamku wykonane od strony południowego wejścia do Kościoła. Większość widokówek przedstawia Zamek albo od strony południowej lub wschodniej lub z wieży kościelnej. Ma tej karce widoczne jest ogrodzenie zamku i łącznik z kościołem . Kartka bez obiegu pocztowego

Widokówka została wydana w 1935 roku przez wydawcę Graphisches Institut Alfred Zigler.