Schlosstrasse

KoLorowane zdjęcie dzisiejszej ulicy Zamkowej wykonane z ul 3-go Maja w kierunku zamku Budynki po lewej stronie ulicy dziś juz nie istnieją podobnie lak budynek w głębi po lewej stronie na miejscu dzisiejszego parkingu. Kartka została wysłana z Oleśnicy 13.2 1911r. korespondencja pisana jest czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1911 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..