Wilhelmstrasse

Widokówka przedstawia obecną ulicę Sienkiewicza z częścią placu cesarskiego i pomnikiem cesarza Wilhelma III. W głębi widoczny dawny urząd ziemski. Kartka wysłana 26.09.1909 r.

Widokówka została wydana w 1909 roku