Koszary dragonów

Kolorowane zdjęcie koszar wykonane od strony miasta. Widokówka taka sama jak kartka /63 z kolekcji. Wysłana 11.12.1910r a wyprodukowana rok wczśniej. Korespondencja pisana cieńka stalówką , czarnym atramentem. Zwraca uwagę fakt, że ulica nie miała jeszcze utwardzonej nawierzchni

Widokówka została wydana w 1909 roku przez wydawcę Reinicke & Rubin.