Zaułek przy kościele

Kolorowane  zdjęcie, kartka bez obiegu pocztowego

Widokówka została wydana w 1930 roku przez wydawcę Raphael Tuck & Son.