Marienstrasse

Zdjęcie wykonane z dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego w kierunku Rynku.  Wysłana z Oleśnicy 13.10.1939 r? Dotarła do Hanoweru dopiero 25.10  Widać, że w czasie wojny poczta nie była już tak sprawna jak  na początku XX wieku kiedy to przesyłki dostarczane były bardzo często w ciągu 24 godzin

Widokówka została wydana w 1939 roku przez wydawcę Kunstanstalt Stengel & Co G.m b.H.