Szkoła dla chłopców

Widokówka składa się z dwóch zdjęć  budynku: do strony wejścia głównego i od fasady zachodniej i południowej Kartka została wysłana 22.08.1913 r.  Zakończenie budowy miało miejsce w marcu 1913 więc dolne zdjęcie przedstawia pierwotny kształt budynku. Dziś wyglada on inaczej ponieważ pod koniec lat 20 XX wieku dobudowano szkołę średnią. Po wojnie role się odwróciły. W szkole dla chłopców funkcjonuje Liceum Ogólnokszałcące a w dobudowanym budynku szkoła podstawowa dziś GimnaziumKorespondencja na kartce została napisana atramentem

Widokówka została wydana w 1913 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..