Inspekcja Regimentu Dragonów

Zdjęcie grupy oficerów z tytularnym dowódcą jednostki - Ksieżniczką Cecylią. Po prawej stronie w dolnym rzędzie stoi następca tronu książę Friedrich Wilhelm. Zdjęcie  wykonał oleśnicki fotograf M. Herden. Kartka jest prawdopodobnie wykadrowana z szerszego ujęcia. Za prawdziwością tej tezy przemawia fakt obcięcia skrajnej lewej i prawej postaci na zdjęciu. Kartka była prawdopodobnie wydana na przełomie 1909/10 roku po uroczystej inspekcji garnizonu, ktora odbyła się 13 stycznia 1910 r. Kartka została wysłana z Oleśnicy 3.08.1911 , korespondencja napisana jest  czarnym atramentem. Wydawcą jest Gustaw Liersch z Berlina

Widokówka została wydana w 1910 roku przez wydawcę Gustaf Liersch & Co.