Szkoła dla chłopców

Zdjęcie szkoły dla chłopcow - dzisiejszego Liceum ogolnokształcącego nr 1. Kartka wyprodukowana została na pewno po roku 1913, swiadczy o tym nie obsadzony roślinnością teren wokół budynku a szkoła oddana była do uzytku w 1913 r  Kartka wysłana byłaz Oleśnicy w 1915r  korespondencja pisana jest ołówkiem  Wydawca kartki jest oleśniczanin F.W Schmidt  W prawym dolnym rogu pod polem adresowym widnieje numer 13 21121 Jego pierwsza częśc to zapewne końcówka roku a następne pięć cyfr? czyżby nr kolejny/ cChoc wydaje się małoprawdopodobne żeby wydanoja w tak duzym nakładzie

Widokówka została wydana w 1913 roku przez wydawcę F.W Schmidt.