Koszary Oddziału Karabinów maszynowych

Zdjęcie budunku koszarowego (dziś pełni rolę budynku mieszkalnego) przy dzisiejszej ul Lwowskiej. Kartka wysłana z Oleśnicy 15.04.1911r w tym czasie- rok wydania kartki 1907- byly to koszary odziału karabinow maszynowych wchodzącego w sklad Batalionu Strzelców nr 6 doskonale widoczne ogrodzenie w postaci muru ceglanego wraz z bramą wjazdową na dziedziniec koszar. Korespondencja pisana czarnym atramentem. W porownaniu z delikatnym tekstem korespondencji piekną kaligrafią wyróżnia się  adres odbiorcy kartki

Widokówka została wydana w 1907 roku przez wydawcę Reinicke & Rubin.