Kościół Zielonoświątkowców

Zdjęcie kościoła wykonane od strony dzisiejszej ul Łużyckiej. Kartka bez obiegu pocztowego

Widokówka została wydana w 1928 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.