Koszary strzelców

Zdjęcie nieistniejących koszar strzelców wykonane od strony ulicy. Kartka wysłana z Oleśnicy 10.08.1914r korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1914 roku przez wydawcę W.Steinberg.