Brama wrocławska

Zdjęcie Bramy wrocławskiej od zewnętrznej strony murów obronnych. Widoczne budynki przylegające do ulicy. Kartka wysłana 18.12.1941 ale z Berlina jako list żołnierski (Feldpost) Ciekawa frankatura zachęcajaca do ofiarowania zbiorów książek partii NSDAP dla Wermachtu. Korespondencja pisana atramentem

Widokówka została wydana w 1941 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.