Zaułek przy kościele zamkowym

Zdjęcie zaułku i dojścia do kościoła  między zabudową rynku a budynkiem przy dzisiejszej ulicy sejmowej. Sądząc po stroju jegomościa stojącego w wejściu do budynku kartka wydana została prawdopodobnie w latach 1910-20

Widokówka została wydana w 1915 roku przez wydawcę Graph. Verlags-Anstalt G.m.b.H.