Ulica Wrocławska

Zdjęcie ulicy wrocławskiej od strony Rataj, dobrze widoczna panorama miasta. Kartka w identycznym układzie jak prezentowna już  pod nr  w ścieżce 152/153 widokówka z 1900r. Podstawą dla obecnie prezentowanej było jednak inne zdjęcie Tulaj widoczne są po lewej stronie na łące kopki siana. Wydana została przez innego wydawcę Kartka wysłana została z Oleśnicy 10.12.1903r , korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1903 roku przez wydawcę Reinicke & Rubin.