Garnison-Lazarett

Zdjęcie nieistniejacego dziś budynku szpitala wojskowego. Pełnil on funkcę szpitala  garnizonowego Kartka wysłana z Olesnicy 15.07.1907r korespondencja pisana ołówkiem

Widokówka została wydana w 1906 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..