Oels Partie am Schlos

Zdjęcie zamku i Kolumny Złotych Godów  wykonane od strony ul Zamkowej. Kartka wysłana została wysłana 9.10.1920 korespondencja napisana ołówkiem kopiowym. W trakcie wykonywania zdjęcia trwały jakieś prace remontowe na wieży. Świadczy o tym zamontowany podest-rusztowanie na chełmie wieży

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę nieokreślony.