Stadion miejski

Zdjęcie trybuny na stadionie miejskim. Zwraca uwagę fakt, że na bieżni jak i na boisku nie ma wymalowanych linii. Kartka wysłana prawdopodobnie w latach 20

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę Verlag H. Rubin & Co..