Oleśnica w pigułce 6

Trzyobrazkowa widokowka  ukazująca panoramę miasta sfotografowaną z wieży cisnień oraz dwa zdjęcia koszar wybudowanych w latach 30 XXw

Widokówka została wydana w 1938 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.