Brama wrocławska

Zdjęcie Bramy wrocławskiej wraz z przylegającymi budynkami. Kartka wysłana z Oleśnicy 6.01.1941 r przez Pocztę polową ( Feldpost) w zwiąsku z tym nie ma naklejonego znaczka. Korespondencja pisana czarnym atramentem W polu znaczkowym widoczny jest nr 615172 Słabo widodzny okrągły zielony stempel Poczty polowej

Widokówka została wydana w 1941 roku przez wydawcę Foto u.Kunstverlag Bruno Scholz.