Szpital wojenny

Budynek przy dzisiejszej ul Ludwikowskiej. Podpis na widokówce wskazuje, że był on w czasie II Wojny światowej wykorzystany jako szpital. Przed wojną mieściła się w nim szkoła rolnicza

Widokówka została wydana w 1944 roku przez wydawcę A. Brose.