Koszary Dragonów

Zdjęcie budynków koszar przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego. Kartka wysłana z Oleśnicy 10.03 1908r korespondencja pisana ołówkiem. Ciekawostką jest rewers kartki z odwrotnie umieszczonymi polami. Do korespondencji po prawej stronie kartki adresowym po lewej (jedyna kartka z takim układem w moim zbiorze)

Widokówka została wydana w 1908 roku przez wydawcę M.Herden.