Gruss aus Oels 2

Kolorowa litografia przedstawiająca miniatury Koszar,kasyna oficerskiego, panoramy Oleśnicy, Kolumny Złotych Godów i sądu. kartka wysłana 1.07.1899r z Oleśnicy korespondencja pisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1899 roku przez wydawcę W.Steinberg.