Budynki mieszkalne

Zdjęcie budynków mieszkalnych przy dzisiejszej ulicu Słonecznej. Prawdopodobnie mieszkali w nich urzędnicy pocztowi. kartka wysłana z Wrocławia 6.08.1940r korespondencja pisana ołówkiem kopiowym, w języku czeskim. Kartka ostęplowana jest datownikiem z nakładką reklamową Targów Lipskich ale także widnieje na niej ręczny stempelek w kolorze fioletowym z jednowersowym napisem: Dienst Feldpost nr 13252

Widokówka została wydana w 1940 roku przez wydawcę Photographie und Verlag Geyer & Co..