Koszary Strzelców

Zdjęcie nieistniejącego dziś budynku koszar. ciekawe ujęcie bo wykonane z wysokości ok 10 m. Kartka wtysłana z Oleśnicy w 1937r Korespondencja pisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1937 roku przez wydawcę Herm. Lukowski.