Breslauertor Strasse

Zdjęcie ulicy wrocławskiej wykonane  w kierunku Bramy kartka wysłana z oleśnicy 25.03.1925 r. Korespondencja pisana ołówkiem, bardzo oszcędna w treści

Widokówka została wydana w 1925 roku przez wydawcę Graphisches Institut Alfred Zigler.