Zamek

Zdjęcie zamku od strony południowej fasady, jeszcze bez dobudowanej klatki schodowej. Kartka wysłana z Oleśnicy 7.6.1907r., korespondencja napisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1907 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..