Pozdrowienia z Dobrzenia

Czteroobrazkowa kartka przedstawiajaca zdjęcia:

1. Restauracji Wilchelma Lache

2. Domu siedziby władz

3. Piekarni Bradego

4. Zamku

Kartka wysłana 19.07.1918r

Widokówka została wydana w 1918 roku przez wydawcę Verlag Gustaw Tonndorf.