Wilhelmstrasse

Kolorowane zdjęcie dzisiejszej ulicy Sienkiewicza. Kartka wysłana 1.08.1907r, korespondencja pisana czarnym atramentem

Widokówka została wydana w 1907 roku przez wydawcę S. Isaak, Oels i. Schl..