Rynek

Zdjęcie ratusza i rynku wykonane z wieży kościoła zamkowego. Kartka z obiegu wysłana z Oleśnicy 1.09.1904 r dlatego korespondencja pisana po stronie zdjęcia. Kartka nadana w godz 8-9 a została dostarczona do Wrocławia w tym samym dniu w godz 11-12 (stempel odbiorczy) . Rynek także pełnił funkcję placu targowego. Na zdjęciu widoczne są rozstawione kosze sprzedawców. Korespondencja pisana czarnym atramentem.

Widokówka została wydana w 1904 roku przez wydawcę M.Herden.