Pomnik Fryderyka III

Zdjęcie pomnika cesarza wraz z częścią otoczenia. Kartka wysłana 30.12.13 r, Korespondencja pisana niebieskim atramentem

Widokówka została wydana w 1913 roku przez wydawcę nieokreślony.