Wartenbergstrasse

Zdjęcie wykonane z dzisiejszej ulicy Matejki w kierunku miasta. W perspektywie ulicy bardzo słabo widoczny pomnik Bismarka, zwraca uwagęnawierzchnia chodnika i ulicy ułozona z kostki a takze latarnia uliczna, prawdopodobnie gazowa. Kartka wysłana z Oleśnicy 22.11.28r, korespondencja pisana ołówkiem kopiowym

Widokówka została wydana w 1928 roku przez wydawcę nieokreślony.