Dobrzeń

Czterozdjęciowa widokówka Największe zdjęcie przedstawia drogę przez wieś Trzy mniejsze Restaurację Dorzoka i jej wnętrza Obecnie zjaduje się tam część mieszkalna i świetlica wiejska

Widokówka została wydana w 1920 roku przez wydawcę Artur Labuj.