Kronprinzenstrasse

Zdjęcie dzisiejszej ulicy Słowackiego, widoczny budynek dawnej szkoly dla chłopców - dzisiejszego Liceum Ogólnokształcącego

Widokówka została wydana w 1942 roku przez wydawcę Photographie und Verlag Geyer & Co..