Zamek

Zdjęcie zamku od strony bramy wjazdowej, mniejsze niż format kartki stąd 0,6-1 cm margines.

Widokówka została wydana w 1915 roku przez wydawcę Geschwister Rosch.