Dobrzeń

Zdjęcie pałacu w Dobrzeniu od strony parku. Kartka wysłana 28.03.1902r z Borowej. Korespondencja pisana czarnym atramentem. Na rewersie karty tylko część adresowa

Widokówka została wydana w 1902 roku przez wydawcę Georg Braxtor.